Storia Claudia Petraroli.png

Pressemitteilung Ausstellungseröffnung "Eyes on Tomorrow. Giovane Fotografia Italiana nel Mondo", Do. 19.5.2022, 18h, Italienisches Kulturinstitut München

Storia Silvia Bigi.png
Storia Alice Caracciolo.png
Storia Claudia Petraroli.png
tasnádi.png

"A keresztapa börtönben " 

Íme megjelent Tasnádi Péter várva várt negyedik könyve. Az érdekes cím
választás nem véletlen, "A keresztapa börtönben "  A történet az író
szemszögéből nézve meséli és kalauzolja el olvasóit ebbe a többség által
ismeretlen, kiszámíthatatlan világba. A fordulatokban gazdag kötet,
elsősorban a rabságban töltött nyolc évet mutatja be,  de néhány
időugrással összeköti a múltat a jelennel. A mű naplószerűen enged
betekintést mindabba, amit Tasnádi Péter át -és megélt a hosszú évek
alatt. Hogyan múlt el a fényűzés és pompa, veszett el a mesés gazdagság,
vagy miként került az előzetesből börtönbe, háziőrizetből fogdába? Mivel
vádolták, hogyan támadták hónapokról hónapokra, miközben folyamatosan
csökkent a lehetősége ahhoz, hogy védekezhessen? Kik vették körül,
kikkel tartott üzleti kapcsolatot, kik voltak a barátai, vagy
éppenséggel ellenlábasai? A szinte letehetetlen, izgalmas könyv ezekre
és még sok hasonló kérdésre keresi és adja meg a válaszokat. A mű, a
korábban írtaktól eltérő stílusban, kötetlenebb formában kalandoz és
segít megérteni azt: hogy lehet túlélni, amikor mindent elveszítünk!

IMG-ec4ed7a720755fb5b9ddaf400ac2253a-V.jpg
Elisabeth-Sorger.jpg

Ausstellung der Münchner Künstlergenossenschaft königlich privilegiert 1868

 

‚Zurück in die Zukunft‘ vom 7.04.2022 – 24.04.2022

gold.jpg

Chris Bleicher-

Unverhoffte Ehrung

/ Unexpected Honor

/ Váratlan megtiszteltetés

Unverhoffte Ehrung / Unexpected Honor / Váratlan megtiszteltetés

Ein herzliches Dankeschön an das Management der Queen's Foundation for Cultures and Arts around the world für diese Dankes- und Anerkennungsurkunde. Gerade in Zeiten wie diesen, wo es Künstler besonders hart trifft, ist eine solche Wertschätzung  besonders erfreulich.

Free English translation

A heartfelt thank you to the management of the Queen's Foundation for Cultures and Arts around the world for this certificate of gratitude and appreciation. Especially in times like these, when artists are hit particularly hard, such appreciation is particularly gratifying.
 

Ingyenes magyar fordítas
Szívből jövő köszönet a Queen's Foundation for Cultures and Arts világszerte vezetőségének ezért a hála- és elismerő oklevélért. Különösen az ilyen időkben, amikor a művészeket különösen súlyosan érintik, az ilyen elismerés különösen örömteli.

 

Chris Bleicher
Cultural Ambassador for Germany & Neon Artist
www.peepart.com

urkunde.jpg
Chris-Bleicher.jpg

Chris Bleicher-

Friedensgebet im Herzen Münchens

/ Prayer for Peace in the Heart of Munich

/ Imádság a békéért München szívében

Friedensgebet im Herzen Münchens / Prayer for Peace in the Heart of Munich / Imádság a békéért München szívében

English translation below / Magyar fordítás alább

Jeden Mittwoch um 18 Uhr treffen sich Menschen am Marienplatz in München vor der Mariensäule zum Friedensgebet angesichts des Kriegs in der Ukraine. Durch Gebet/Meditation werden die positiven morphogenetischen Felder gestärkt. Zitatanfang: "Es gibt Studien, die zeigen, dass es eine Ausbreitung des Friedens auf die Umgebung gibt, wenn eine Gruppe gemeinsam meditiert" Zitatende.

Free English translation:
Every Wednesday at 6 p.m., people meet at Marienplatz in Munich in front of the Marian column for prayer for peace in view of the war in Ukraine. Through prayer/meditation the positive morphogenetic fields are strengthened. Beginning of quote: "There are studies that show that there is a spread of peace on the environment when a group meditates together" end of quote.

 

Ingyenes magyar fordítás
Minden szerdán 18 órakor találkoznak az emberek a müncheni Marienplatzon, az épület előtt Mária oszlop imára a békéért, tekintettel az ukrajnai háborúra. Az ima/meditáció által a pozitív morfogenetikai mezők megerősödnek. Az idézet eleje: "Vannak tanulmányok, amelyek azt mutatják, hogy a béke terjed a környezet, amikor egy csoport együtt meditál" idézet vége.

Chris Bleicher
Cultural Ambassador for Germany & Neon Artist

foto2.jpg
Tomurisz

Tomürisz - A sztyeppe királynője

BAKANCSLISTÁHOZ ADOM

The Legend of Tomiris

 kazahsztáni történelmi dráma, akciófilm, 156 perc, 2019

image (1).png

Ima Magyarországért

image (1).png

12 hetes imádság indul vasárnap a magyar nemzetért

 

Magyarország az imádság háza lehet

Az Őrtüzek Imádság Háza azzal a kezdeményezéssel állt elő, hogy a választások előtti időszakban, kéthétről-kéthétre, előzetesen meghatározott imafelhívás mentén a keresztények között és a társadalomban egyaránt szükséges egységért imádkozzon és böjtöljön. Az imaszándékok a közbeszéd javulására és a bibliai ihletésű családok és a felnövekvő generációk lelki megerősödésre is kiterjednek. Az imaösszefogással valamilyen módon megvalósulni látszik Slachta Margit álma is. A Szociális Testvérek Társaságát 1923-ban megalapító képviselő asszony Magyarország megújulását abban látta, ha a keresztények munkálkodni tudnak a különböző szolgálatok révén a társadalom átalakulásáért, de emellett Istenhez is készek szüntelenül fordulni. Magyar Nemzetért induló imafelhívás jövő 2021. január 9-én indul, és 12 héten keresztül tart az Őrtüzek Imádság Háza kezdeményezésében.

Varga Laci atya videó üzenete

„Sokan sokféleképpen gondolkodunk a mai magyar és európai helyzetről. Különböző véleményünk van arról, hogy mi lenne az ideális megoldás, mit kellene tennünk, mit remélünk a magyarság jövőjével kapcsolatban. Keresztényként egy valamiben azonban egyet kell gondolunk:

imádkoznunk kell az országunkért, népünkért, mert égető szükségünk van arra, hogy az Úr akarata valósuljon meg közöttünk, »amint a mennyben, úgy a földön is«!”

– olvasható az imakezdeményezés első heti videóüzenetének leírásában.

Ebben a videóban Varga László kaposvári megyéspüspök beszél az Őrtüzek Imádság Háza által indított 12 hetes imafolyam első témájáról, amely január 9-től április 3-ig tart, minden nap. A főpásztor kifejti: Magyarország nagyon fontos események előtt áll – utalt a tavaszi parlamenti választások közeledtére. Nem csak a pártok, hanem a keresztények is készülnek erre a fontos eseményre imával és közbenjárással, böjttel. Erre szerinte azért is szükség van, mert „nagyon fontos szellemi küzdelem folyik a választások előtt, alatt és után is”. Hozzátette:

„ebben a szellemi harcban szellemi fegyverekkel kell küzdenünk”.

Az első két hét imaszándékáról szólva rámutatott, hogy mennyire szükséges imádkozni a keresztény egyházak egységéért és azok vezetőiért. „Mi mindannyian ugyanannak az Atyának vagyunk a gyermekei, és a keresztségünk által Krisztusba öltözködtünk” – mondta Varga László kaposvári megyéspüspök, aki szerint a keresztények egymás iránti szeretete és a bűnbánat, valamint a megbocsátás által példát kell adnunk a már most nagyon megosztott magyar társadalom felé.

Az Őrtüzek Imádság Háza hív és vár ezért mindenkit, hogy csatlakozzon a központi imaszándékhoz imával és böjttel. A kezdeményezés megfogalmazott célja, hogy valósuljon meg Isten szeretet-terve Magyarországon! Ezt nem elsősorban a politikusok által látják megvalósíthatónak, hanem minden Jézus Krisztust követő egyházi közösség révén, akik Isten akaratát szeretnék megvalósulni látni a saját és a társadalom életében egyaránt.

Ha csatlakozunk az Isten akaratát kereső dicsőítők táborához, kéthetente új területet imádkozhatunk majd át. A témákat ismert egyházi vezetők, közéleti emberek gondolatai vezetik majd fel. Nekünk nincs egyéb feladatunk, mint 12 héten át minden nap imádkozni a magyar nemzetért az éppen aktuális témában. Nincs meghatározva, hogy mennyi időt kell imádkozni, lehet az csak egy mondat, vagy akár több óra is.

Az imádkozás hat területe, amelyek kéthetente követik egymást:

  • A magyarországi Egyházért, a keresztényekért, a keresztények egységéért, az egyházi vezetőkért.

  • A politikusokért, a világi vezetőkért.

  • A tömegtájékoztatásért, közbeszédért, azért, hogy az emberek tiszteletben tartsák a másik véleményét, és egymást, szerető és elfogadó módon beszéljenek egymással.

  • A családokért, mint legkisebb közösségekért, emberi kapcsolatokért.

  • A fiatalokért, akik Magyarország jövőjének alapjai, zálogai és örökösei.

  • Magyarország megtéréséért, az ébredésért.

Az „Imaharc Magyarországért” szervezői létrehoztunk egy listát, amelyen keresztül, kéthetente közvetlenül megkaphatjuk az adott imatémákat és a hozzájuk kapcsolódó felvezető gondolatokat.

Saját szellemi fegyvereinkkel felvérteződve csatlakozzunk a kezdeményezéshez Magyarország Isten akarata szerinti jövőjéért!

https://rakoscsaba.plebania.hu/12-hetes-imadsag-indul-vasarnap-a-magyar-nemzetert/

„Kövess engem!”.jpg

„Kövess engem!”

Tegnap egy kollégám megkérdezte, hogy 2022-re mi is a célom?! Mit szeretnénk ebben az új évben megvalósítani? 
Nem tudom, hogy Fülöpnek mi volt a célja Kr.u. 33-ban?  De nem is az a lényeges, hanem az, hogy Fülöp minden dolgát, álmát félretéve követte Jézust! A gazdag ifjú régi könyvekből, a próféták tanításából próbálja kiolvasni azt, hogy ő mit is kell tegyen, hogyan is kell éljen, gondolom, hogy sikerült is neki egy tisztességes életcélt megfogalmazni, egy becsületes életútra ráállni! Aztán amikor találkozott Jézussal, kisé hencegve bemutatkozik, sőt nekem úgy tűnik, hogy szívesen bevonta volna még a Mestert is a maga - valószínű, hogy tisztességes - terveibe, életébe! Jézus megkedveli ezt a fiatalembert, párbeszédbe elegyedik vele és meghívja őt is, akárcsak Fülöpöt! Hagyd itt mindenedet és kövess engem! Fülöp követi Jézust, a gazdag ifjú hátat fordít Jézusnak és szomorúan elmegy! Mindkettőjüknek megvoltak a maguk tervei, elképzelései a jövőről, Fülöp rugalmasan elenged mindent és igent mond, a gazdag ifjú mereven továbbmegy a megkezdett úton, nem nyitott a párbeszédre! 
A gazdag ifjú neve nem maradt fenn, tiszteletére nem épültek templomok, utána Jézus szomorúan néz, mert a Mester szavai szerint még az örök élete is veszélyben van! Fülöp apostol mindannyiunk számára példakép, Isten szentje, tiszteletére templomok épülnek! 
Két ember, két életút, az egyik a saját elképzelései, tervei szerint éli jó szándékkal az életét, a másik meghallja Krisztus hívó szavát és a maga terveit, életét feladva lépésről - lépésre követi Krisztust!
A fentiek fényében nekem, nekünk 2022-re egyetlen célunk lehet, figyelni, hallgatni az élő Isten szavára! Jézus példájára mi is csak azt mondhatjuk, hogy a mindennapi eledelünk teljesíteni Isten akaratát! Ezért is fontos, hogy állapotbeli kötelességeinket teljesítve, figyeljünk Teremtő Istenünkre, és napról - napra rugalmasan, alázattal váltsuk valóra az Ő szent akaratát! Szakítsunk időt az imádságra, fürkésszük bizalommal Isten szavát! Legyünk Fülöpök és ne gazdag ifjuk!!
18.00 Szentmise Csíksomlyón a Szent István házban! Gyermekeink csíki barátait is szívesen látjuk, várjuk egy ropogós 2022-es szentmisére!
20.00 Litánia a családjainkért. Ma a székelyföldi családokért imádkozunk, mert minden család egy igazi vár mely az életet óvja, védi és amelyet ma sajnos oly sok irányból fenyegetnek, ostromolnak! Imádkozunk, hogy a kisebb - nagyobb váraink, a családok, a plébániák, az oktatási központjaink, a közigazgatási egységek ellenálljanak minden kísértő támadásnak, ostromló zaklatásnak.
 
Szeretettel várunk lelki asztalunkhoz, 
Csaba t. 
Kép: Ma is sok Fülöp él köztünk, az egyiket Bonaventurának hívják és Déván követi Krisztust!!
2022. január 5. 
b_300_300_16777215_00_images_stories_Szent_IMG_7251.jpg

„Üdvözlégy, kegyelemmel teljes!...”

Hat hónappal Keresztelő János születésének hírüladása után Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz, aki jegyese volt egy férfinak, a Dávid házából való Józsefnek. A szűz neve Mária volt. Az angyal belépett hozzá, és így szólt: „Üdvözlégy, kegyelemmel teljes! Az Úr veled van! Áldottabb vagy te minden asszonynál!”

Ennek hallatára Mária zavarba jött és gondolkodóba esett, hogy miféle köszöntés ez. Az angyal azonban folytatta: „Ne félj, Mária! Hisz kegyelmet találtál Istennél! Mert íme, gyermeket fogansz méhedben és fiút szülsz, s Jézusnak fogod őt nevezni! Nagy lesz ő: a Magasságbeli Fiának fogják hívni. Uralkodni fog Jákob házán mindörökké, és uralmának soha nem lesz vége!” Mária ekkor megkérdezte az angyalt: „Hogyan történhet meg ez, amikor én férfit nem ismerek?” Az angyal ezt válaszolta neki: „A Szentlélek száll le rád, és a Magasságbeli ereje borít be árnyékával. Ezért szent lesz az, aki tőled születik: Isten Fiának fogják őt hívni....” Erre Mária így szólt: „Íme, az Úr szolgálóleánya: történjék velem szavaid szerint!” Ezután az angyal eltávozott. 
Lk 1,26-38
Mária a tanulok példaképe. Az angyali üdvözlet, három  fontos mozzanatáról elmélkedjünk.
1. Mária tanul, odafigyel az angyal szavára, kérdéseket tesz fel, látszik, hogy jelen van, veszi az üzenetet. Adná az Isten, hogy minden diák ezzel a máriás lelkülettel vegyen részt az órákon, ne bólogató Jánosként biflázza az anyagot, de ne is fásult tekintettel nézzen ki az ablakon, hanem aktív párbeszédet folytat.
2. Mária megjegyzi mindazt, amit az angyal mond. Évtizedek múlva is szóról-szóra idézi Fia apostolainak mindazt, amit több mint harminc évvel azelőtt az angyal mondott neki. Milyen jó lenne ha mi is megjegyeznénk mindazt, amit mondanak nekünk, ha beleégne tudatunkba, memóriánkba tanítóink szava, és ha azokat az igazságokat ha nem is nem évtizedekkel később, de legalább feleléskor tudnánk idézni.
3. Mária nem csak meghallgatja és megjegyzi a hallottakat, hanem nekiáll azt kivitelezni, megvalósítani. Élete programja lesz mindaz, amit az angyaltól hall, nekiáll megvalósítani, indul Erzsébethez szolgálni, segíteni.
Adná az Isten, hogy Mária lelkületű tanulók legyünk!
07.00 Szentmise-  Még négyet alszunk, még három hajnali szentmise és jön az angyal. Hamar eltelt az advent, az év egyik sajátos, kedves időszaka. Éljük meg maradéktalanul a liturgikus év minden percét, évezredek alatt kiforrott, kialakult szép percét.
20.00 Szent József litánia- Számomra is nagy élményt jelent Szent Józsefet gyermekeinkkel felfedezni, napról-napra egy-egy litániával köszönteni egyházunk fő patronusát. A ma embere magával van elfoglalva, ritkán nézünk ki figyelmesen a nagyvilágba, a körülöttünk élő példaképekre. Szent József minden férfi számára igazi példakép akire fel lehet nézni, aki az Isten által rábízott feladatot tízesre teljesítette. Adná az Isten, hogy mi is a magunk feladatát Szent József lelkületével, példájával szépen teljesítsük.​​
Szeretettel, 
Csaba t.
Kép: Vezessen az adventi csillag a gyermek Jézushoz.
2021. december 20
letöltés.jpg

Chris Bleicher - Mein neuestes Video

Merry Christmas 2021! From Chris Bleicher, Germany to Cheon Eob YU, Haegeumgang Theme Museum, Korea
chris-und-marianne.JPG

Glückwünsche von Bonn nach Geoje! (Südkorea)

Glückwünsche von Bonn nach Geoje! (Südkorea)

Marianne Pitzen, Direktorin vom Frauenmuseum Bonn gratuliert Cheon Eob YU, Direktor vom Haegeumgang Theme Museumund seinem Museumsteam aufs herzlichste zum fantastischen Erfolg des 7th Geoje International Art Festivals PEACE AGAIN auf Seite 6 des Frauenmuseum Bonn-Newsletters hier

 

Congratulations from Bonn to Geoje! (South Korea)

Marianne Pitzen, director of the Frauenmuseum Bonn warmly congratulates Cheon Eob YU, director of the Haegeumgang Theme Museum and his museum team on the fantastic success of the 7th Geoje International Art Festival PEACE AGAIN on page 6 of the Frauenmuseum Bonn newsletter here

 

 

Gratulálunk Bonnból Geoje-nak! (Dél-Korea)

Marianne Pitzen, a bonni Frauenmuseum igazgatója szívből gratulál Cheon Eob YU-nak, a Haegeumgang Theme Museum igazgatójának és múzeumi csapatának a 7. Geoje Nemzetközi Művészeti Fesztivál fantasztikus sikeréhez PEACE AGAIN a Frauenmuseum Bonn hírlevelének 6. oldalán. itt

haegeumgang-theme-museum.jpg
poster peace.jpg
image001.jpg

SZENT GYÖRGY LOVAG NAGYMÁRTÍR katonaszent CSONTEREKLYÉJE...

NEMZETKÖZI

RENDI TÁJÉKOZTATÓ

István király hadizsákmányát képező  Szent György csontereklye Répceszentgyörgyre történt bevonulásáról

szóló videó filmnek a youtube csatornára történt felhelyezéséről.

 

Hölgyeim és Uraim!

 

Az elmúlt két hónapban elkészült   István király hadizsákmányát képező  Szent György lovag, nagyvértanú, katonaszent csontereklyéjének  2021. aug. 21-én Répceszentgyörgyre való bevonulásáról  szóló videó filmünk. Örömmel tölt el,  hogy   ez a film  tovább erősíti szülőfalum Répceszentgyörgy  egykori tekintélyét ,sőt talán a jövőbe vetett hitét is.

 

Sok évtizedes magyarságvédelmi munkám tapasztalatai nem hagynak kétséget a tekintetben , hogy a mai kor sajátosságai miatt a magyar értelmiségnek pártfogásába kell vennie a magára hagyott falvainkat , hogy Szent István országa a mérhetetlen rombolások ellenére élő organizmusként vallási, gazdasági  és kulturális értelemben  is fennmaradhasson és talpra állhasson . Ez a videó film ennek megfelelően  a nemzeti összetartozásunk fontosságát és a múlt tiszteletét kívánja szolgálni lelki és fizikai ráhatásaival  egyaránt.

Meggyőződésem, hogy a hiteles civil szervezetek lesznek a jövőben az egyházaknak a magyar nemzetpolitikának is legfontosabb szövetségesei  és erősítői is. És fel fog gyorsulni a városokból a falvakba való  kiköltözés folyamata az értelmiségi és a vállalkozói körök részéről is.

 

 

Szívélyes üdvözlettel:     

 

Dr.Nagy László sk

Szent László lovag,

Rendi kormányzó,

Répceszentgyörgy Diszpolgára.

Staatspreise-Wald-10.jpg

Staatspreis Wald

Svájci PápaIi Testőrség.jpg

Vatikáni Levél!

SVÁJCI PÁPAI TESSTŐRSÉG.jpg
Svájci Pápai Testőrség karjelzés.jpg
246516738_199894832264800_6094587560118047934_n.jpg

Október 13.-án megjelent Fekete Kálmán könyve A Ferjáncz-Csapat.

Fekete Kálmán- A Ferjáncz csapat c. könyve

kapcsán beszélget Kálmán Bálint Árpáddal.

Hallhatod a videóban, hogy milyen sztorik lesznek benne.

Rendeld meg a könyvet, mert jó lesz.

e-mailon(m.arpad71@gmail.com), vagy a Yello Média oldalon üzenetben

meaganchrisbleicher3_orig.jpg

Chris Bleicher's Ernennung zur Kunstbotschafterin von THE ART PIVOT in Indien

unnamed (2).png
Offene-Veränderung.jpg

 „Offene Veränderung“

Zsolt-Georg Böhm beschreibt im zweiten Teil seiner Autobiographie, die an „Mein Wunder von Bern“ nahtlos ansetzt, seinen Lebensweg nach der Karriere als Tischtennisspieler in der rumänischen und deutschen Nationalmannschaft. Mit dem Vatersein vollzieht sich auch eine Veränderung der Persönlichkeit des Weltmeisters und mehrfachen Europameisters, eine Hinwendung zum Familiären und bisweilen Banalen. Doch seine vom Leistungswillen geprägte Vergangenheit sticht in die Gegenwart des Alltäglichen hinein: Grenzerlebnisse wie die Besteigung des Kilimandscharo, tollkühne Raserei in einer amerikanischen Salzwüste, das Abverlangen des Maximums vom Körper in stundenlangen Kraftakten wechseln sich ab mit harmonischen Erlebnissen im Kreise seiner Familie. Zugleich erfolgt eine Hinwendung zum Intellektuellen: Sein Geist, welcher seit der Kindheit vom Wissensdurst geprägt ist, verschafft sich mit Hilfe seiner Frau freie Bahnen. Böhm beschreibt eine Umwandlung, die den Leser in seine von vielen beruflichen Rückschlägen geprägte Welt in mitreißender Weise eintauchen lässt. Zu dem bis dahin bekannten Bild des Leistungssportlers gesellen sich andere Facetten. Er erfindet sich neu und wird zum Autor. Die Sprache ist gut verständlich, ohne prätentiöse oder eitle Schnörkel. In chronologischer Reihenfolge kann der Leser den Werdegang eines Mannes nachverfolgen, der vieles erlebt hat und mit gutem Recht davon erzählt. Die mit Bildern ausgeschmückte Fortsetzung „Offene Veränderung“ lohnt sich nicht nur für Tischtennis-Begeisterte. Das beim Schiller Verlag in broschierter Form erschienene Buch, zählt 138 Seiten und kostet 9,90 Euro.

poster.jpg

'3 Künstlerinnen 3 Farben'-Ausstellung mit Chris Bleicher zieht erfolgreich durch Südkoreas Museen

Grosse Medienresonanz erhielt die Ausstellung '3 Künstlerinnen 3 Farben' nicht nur im Kim Boseong Art Center in Seoul sondern auch die aktuelle Präsentation im Daesan Museum of Art in Changwon (Südkorea) erregt medial grosse Aufmerksamkeit. Die Künstlerinnen Elsa Victorios (USA), Heidi Fosli (Norwegen) und Chris Bleicher (Kulturbotschafterin für Deutschland) vertreten mit ihrer Südkorea-Tour mit weiteren Stationen das Haegeumgang Theme Museum mit dem aktuellen Weltrekordfestival PEACE AGAIN, an dem 283 Künstler aus 63 (!) Natonen teilnehmen. Das Foto zeigt die beiden Museumsdirektoren Kim Chul-du (Daesan Museum of Art) und Cheon Eob YU (Haegeumgang Theme Museum) mit Chris Bleicher's Neon Bild Objekt 'Schatzinsel'. Das Ungarnpanorama gratuliert den 3 Künstlerinnen zu ihrem internationalen Erfolg!

Free English translation
'3 Artists 3 Colors' exhibition with Chris Bleicher successfully travels through South Korea's museums

The exhibition '3 Artists 3 Colors' received great media coverage not only in the Kim Boseong Art Center in Seoul but also the current presentation in the Daesan Museum of Art in Changwon (South Korea) attracts a lot of media attention. The artists Elsa Victorios (USA), Heidi Fosli (Norway) and Chris Bleicher (cultural ambassador for Germany) represent the Haegeumgang Theme Museum with their South Korea tour with the current world record festival PEACE AGAIN, at which 283 artists from 63 (!) Natonen participate. The photo shows the two museum directors Kim Chul-du (Daesan Museum of Art) and Cheon Eob YU (Haegeumgang Theme Museum) with Chris Bleicher's Neon Picture Object 'Treasure Island'. The Hungary Panorama congratulates the 3 artists on their international success!

Ingyenes magyar fordítás
A „3 művész 3 szín” című kiállítás Chris Bleicherrel sikeresen bejárja Dél -Korea múzeumait

 

A '3 női művész 3 szín' című kiállítás nagy médiavisszhangot kapott nemcsak a szöuli Kim Boseong Művészeti Központban, hanem a Changwon -i (Dél -Korea) Daesan Művészeti Múzeumban zajló jelenlegi bemutató is nagy médiafigyelmet vonz. A művészek, Elsa Victorios (USA), Heidi Fosli (Norvégia) és Chris Bleicher (Németország kulturális nagykövete) képviselik a Haegeumgang Témamúzeumot dél -koreai turnéjukkal, a PEACE AGAIN aktuális világrekord -fesztivállal, amelyen 283 művész 63 (!) Natonen részt vesz. A képen a két múzeumigazgató, Kim Chul-du (Daesan Művészeti Múzeum) és Cheon Eob YU (Haegeumgang Témamúzeum) látható Chris Bleicher „Kincses sziget” Neonképes Objektumával. A Magyarország Panoráma gratulál a 3 művésznek a nemzetközi sikerhez!

treasure-island.jpg
poster.jpg
6.10.2021.jpg
bf0.jpg

Böjte Csaba üdvözlete a UngarnPanorama.de Olvasóinak!

Hálás szeretettel mindenért, Csaba t. Böjte Csaba üdvözlete a UngarnPanorama.de Olvasóinak!

 

2021. szeptember 13.


"Jézus, elcsodálkozott ... és így szólt: „Mondom nektek, nem találtam ekkora hitet.... " Lk 7,10
 

A Kafarnaumi százados hitét látva, Jézus elcsodálkozott! Hiszem, hogy az elmúlt napok eseményeit látva, Jézus angyalainak ugyanezeket a szavakat mondhatta: "Mondom nektek, a Kárpát-medencében rég nem láttam ekkora hitet!"
 

Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus, Istennek hála népünkből, e térségben élő emberekből a lehető legjobbat, legértékesebbet hozta a felszínre, az élő hitet, a gondviselésbe vetett reményt és a lángoló Isten és ember szeretetet! Nagyon remélem, hogy mindannyian akik részt vettünk a kongresszus rendezvényein, megtapasztaltuk, hogy mennyivel jobb a testvéri szeretet, a bizalom útján járni, mint egymástól elfordulva, félve, gyanakodva élni. A Ferenc pápa által meghirdetett Eucharisztikus Kongresszus világunk alapbetegségére, az individualizmusra hozott gyogyírt. Sajnos, a XXI-dik század embere a terrorizmustól, járványoktól félve méginkább bezárkózott, elfordult egymástól. Az ember közösségi lény, külön-külön kicsinységünk, gyengeségeink tudatában nagyon sebezhetőek vagyunk. De ha bizalommal, szeretettel összefogunk, ahol ketten vagy hárman együtt vagyunk, ott valóban velünk van az Isten. Erőt adó jó érzés  egy nagy közösség részévé válni! Fontos, hogy érezzük, hogy nem egy kopár, magányos szigeten él az ember, hanem egy lakott, élő földön. Szeptember 11-én a fáklyás körmenet alatt, a Hősök terére útunk során nagyon sok mosolygó, integető emberrel találkoztunk. A mindig rohanó, idegesen vibráló Budapestnek egy számomra új, gyönyörű arca ragyogott fel ezen a napon, egy emberi, szerethető arc, melyen ott látható a teremtő Istenünk szép vonása. 
 

18.00 Szentmise: Szépen véget ért az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus szept. 12-én, és ma szept. 13-án kezdődik a 2021-22-es tanév. Egyfelől hálát adunk az elmúlt napokért, másfelől Isten áldását kérjük az előttünk álló tanévhez. Gyertek, imádkozzunk gyermekeinkért!
 

20.00 Rózsafüzér: Számomra nagy öröm hálát adni! A zarándok utunk végén együtt imádkoztunk Homolya Róbert MÁV elnök-vezérigazgató úrral és kedves feleségével, kollégáival, megköszöntük a Jóistennek, hogy több mint 800 gyerek és felnőtt szerencsésen eljutott Budapestre az Eucharisztikus Kongresszusra és haza is ért épségben, békességben a vonattal. Számomra óriási érték ha jó célért, jó emberekkel gyermekeink érdekében szövetséget köthetek!
 

Szeretettel, Csaba t.

unnamed (15).jpg

Eucharistische Kongress!               

Böjte Csaba és Ficsor László,

Egon Lippert.jpg

Ausstellungseröffnung: RETRO

PresseFotos von Egon Lippert

unnamed (12).jpg

RÉPCESZENTGYÖRGY 2021. AUGUSZTUS 21.

István király hadizsákmánya volt az a Szent György-ereklye, ami most

Répceszentgyörgyre került.

unnamed (6).jpg
Einladung für Samstag, den 21.08.2021 17-20 Uhr in Ramona's ArtLab in Baierbrunn

Liebe Freunde von Ramoart,

der Sommer und das Licht laden weiterhin dazu ein, sich in vertraurter Runde zu treffen und die Freude am Leben zu feiern. Neue Bilder, auch als Großformate, werden gezeigt. Eine neue Serie "Bayerische Seen" wird ebenfalls vorgestellt.
Das ArtLab in Baierbrunn eröffnet für euch erneut die Pforten und lädt zum entspannten Miteiander ein, umgeben von Kunst und deren Geschichten.

Wann: Samstag, den 21.08.2021 17 - 20 Uhr
Wo: Ramona Romanu / ARTLab
Isarstr. 3 (Eingang über Am Georgenstein, parallel zur B11) - Glashaus
82065 Baierbrunn
Um Anmeldung wird gebeten.

Ich freue mich auf euren Besuch,
Eure Ramona Romanu